tùy chọn nhị phân

Đánh giá FINMAX

Đánh giá FINMAX

Các khoản thanh toán cao cho các tùy chọn cao / thấp cổ điển.
Lợi nhuận tài sản 70 - 90% cho Binaries
Tính khả dụng của các nền tảng giao dịch trên máy tính để bàn và di động.
Các nhà giao dịch có thể đầu tư từ $ 5.
Không lây lan
Tín hiệu giao dịch miễn phí và phân tích thị trường cho các loại tài khoản cao hơn.
Rút tiền trong vòng 48 giờ
Có một loại tùy chọn giao dịch xã hội, gợi ý rằng bạn có thể sao chép chiến lược của các nhà giao dịch có kinh nghiệm
Người quản lý cá nhân với mọi tài khoản