Cách giao dịch trong mùa kiếm tiền trên Olymp Trade

Cách giao dịch trong mùa kiếm tiền trên Olymp Trade

Mùa thu nhập là giai đoạn các công ty lớn nhất công bố kết quả tài chính hàng quý của họ. Đây là giai đoạn làm ăn hiệu quả nhất cho các nhà giao dịch. Bất kể bộ phận tiếp thị đưa ra điều gì kỳ diệu và những kế hoạch mà các nhà quản lý hàng đầu chia sẻ, chính báo cáo thu nhập hàng quý sẽ cho thấy những điều tốt đẹp đối với công ty. Đó là lý do tại sao kết quả tài chính hàng quý được sử dụng để đánh giá các điều kiện cho cả đầu tư dài hạn và giao dịch ngắn hạn. Mùa thu nhập mới bắt đầu vào tháng 1 năm 2021. Bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn khai thác tối đa các báo cáo của các công ty lớn nhất toàn cầu.