Cách mở tài khoản giao dịch trong Deriv

Cách mở tài khoản giao dịch trong Deriv

Cách mở tài khoản giao dịch Quy trình mở tài khoản tại Deriv rất đơn giản. Truy cập trang web Deriv hoặc nhấp vào đây để tạo. Nhấp vào nút "Tạo tài...