Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Binarycent

Cách sử dụng Three Inside Pattern trên Binarycent

Có nhiều mẫu hình nến mà một nhà giao dịch có thể nhận ra trên biểu đồ giá. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để tìm thời điểm tốt để mở vị thế giao dịch. Nhưng trước tiên, một nhà...
Cách sử dụng vùng cung và cầu tại Binarycent

Cách sử dụng vùng cung và cầu tại Binarycent

Cung và cầu là thứ thúc đẩy thị trường trên toàn thế giới tài chính. Quy luật cầu nói rằng cầu tỷ lệ nghịch với giá cả. Khi giá cả tăng lên, nhu cầu sẽ thấp hơn vì người mua không ...