Giao dịch pullbacks với sự phân kỳ ẩn tại Binarium

Giao dịch pullbacks với sự phân kỳ ẩn tại Binarium

Sự phân kỳ thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm những điểm tốt nhất để vào các vị trí giao dịch. Nó là gì, các loại phân kỳ là gì và làm thế nào để giao dịch với chúng...
Giao dịch Tin tức & Phân tích với Binarium

Giao dịch Tin tức & Phân tích với Binarium

Binarium Tin tức Giao dịch Giao dịch tin tức thuộc về các chiến lược cơ bản. Tuy nhiên, cũng không loại trừ phân tích kỹ thuật. Biểu đồ không phải lúc nào cũng hoạt động như dự đo...